O przyjęciu do Policealnej Szkoły Kosmetyki, Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Warszawie na drugi semestr nauki mogą starać się absolwenci pierwszego semestru innych policealnych szkół o profilu kosmetycznym, którzy chcieliby rozwijać wiedzę w tej dziedzinie w naszej szkole i spełniają określone warunki rekrutacyjne.

Eksperci podkreślają, że obecnie to pracownicy dyktują warunki, a pracodawcom coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowanego pracownika. W wielu sektorach praca jest, tylko nie ma komu pracować. 

W ramach programu „Mobilność międzynarodowa w kształceniu zawodowym w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie” (Erasmus +) uczniowie klas fryzjerskich z trzech naszych szkół prowadzonych w Warszawie i Siedlcach wyjadą w latach 2018 – 2019 na staże zawodowe do Wielkiej Brytanii.

Święta Bożego Narodzenia to czas, który sprzyja wspólnym spotkaniom przy świątecznym stole.

Wspaniałą tradycją stały się spotkania, nie tylko w gronie rodzinnym,  ale również w towarzystwie współpracowników.