Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest współorganizatorem tegorocznych Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Warszawie, które odbędą się 4 października br. w Pałacu Kultury i Nauki.

 

Który z profili zawodowych pasuje do Ciebie? 

Wybierz technikum na warszawskiej Starówce i realizuj marzenia. Rekrutacja trwa!