Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu wykorzystującym nowoczesne techniki przekazywania wiedzy (webinarium, konwersatorium on-line, forum dyskusyjne) „Zmiany w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji w 2016 r.”. Dzięki niemu uzyskają Państwo najnowszą wiedzę z zakresu przeprowadzania zamówień publicznych. Szkolenie odbędzie się już 8 i 9 marca 2017 roku. Organizatorem szkolenia jest Europejska Akademia Samorządowa. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przyjął status Partnera.

Więcej

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są jedynym wsparciem finansowym dla mazowieckich przedsiębiorców na działania szkoleniowe. Nie jest możliwe wykorzystanie  dotacji PARP / środków unijnych na ten cel, ze względu na przekroczenie przez Mazowsze poziomu 75 proc. PKB średniej unijnej na jednego mieszkańca i klasyfikowaniu go jako region lepiej rozwinięty.

Więcej

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Szkół ZDZ w Warszawie już 4 marca br. Podczas Dnia Otwartego będzie można obejrzeć sale w których prowadzone są zajęcia, pracownie komputerowe, profesjonalnie wyposażone pracownie specjalistyczne: kosmetyki estetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, studio nagrań i realizacji dźwięku. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach: ceramiczno – rzeźbiarskim, z pielęgnacji włosów oraz kulinarnym. Zainteresowani nauką w szkołach będą mogli spotkać się i porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami; dowiedzieć się więcej na temat nauki, przedmiotów i zajęć praktycznych, a także perspektyw zawodowych.

„45% pracodawców w Polsce deklaruje trudności w pozyskaniu pracowników. To najwyższy wynik od ostatnich 6 lat. W zestawieniu globalnym, obejmującym 43 państwa na całym świecie, nasz kraj znalazł się w pierwszej połowie, prześcigając jednocześnie średnią globalną. Na szczycie grup zawodowych obarczonych największym niedoborem talentów uplasowali się wykwalifikowani pracownicy fizyczni, inżynierowie oraz kierowcy.”