Cel szkolenia:
teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny.

Czas trwania kursu:
230 godziny, w tym 30 godzin praktyki w instytucji prowadzącej prace z rodziną

Warunki uczestnictwa:
kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako asystent rodziny, które legitymują się:

wykształceniem średnim oraz udokumentowanym co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną

lub

wykształceniem wyższym na kierunku innym niż  wymienione w art. 12, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna) oraz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną
 
Zakres tematyczny szkolenia:
szkolenie jest organizowane zgodnie z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 15/2012/AR z dnia 29 marca 2012.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej.
2. Podstawy prawne w obszarze funkcjonowania rodziny i jej specjalistycznego wsparcia.
3. Kompetencje i warsztat pracy asystenta rodziny.
4. Podstawy wiedzy o rodzinie - obszary pracy z rodziną.
5. Działania asystenta rodziny w zakresie wspomagania rodziny problemowej.
6. Praktyki zawodowe.

Absolwenta szkolenia otrzymuje:
po zaliczeniu praktyki zawodowej zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2014 poz. 622)

Cena: 2000 PLN*

* podana cena obowiązuje przy grupie min. 10 osób.