Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i konserwacji koparko-ładowarki oraz ich przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie operatora koparko ładowarki w klasie III zgodnie z programem opracowanym Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną otrzymuje książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.  poz. 134 z dnia 11.01.2017) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Całość szkolenia obejmuje łącznie 134 godzin lekcyjnych (52h teorii i 82h zajęć praktycznych)


Kurs będzie odbywać się w trybie weekendowym tj:

 • piątek - 16.30- 20.00
 • sobota, niedziela w godzinach 08.00-16.00

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-2/III - Koparkoładowarki - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie koparkoładowarki.
 • Kurs na koparkoładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkoładowarkami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy koparkoładowarek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparkoładowarek.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,

Egzamin końcowy praktyczny i teoretyczny odbywają się w Ciechanowie, przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budowanictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Cena kursu: 1 950 PLN

Cena kursu obejmuje opłatę egzaminacyjną oraz badanie lekarskie.