Cel szkolenia:
teoretyczne i praktyczne przygotwanie słuchaczy w zakresie zasad organizowanie i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Czas trwania kurs:
280 godzin, w tym 80 godzin praktyk zawodowych
 
Warunki uczestnictwa:
kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Zakres tematyczny szkolenia:
Szkolenie jest organizowane  zgodnie z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 59/20111 z dnia 23 września 2011.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
4. Kompetenecje opiekuna dziecka.
5. Praktyka zawodowa.

Absolwent szkolenia otrzymuje:
po zaliczeniu praktyki zawodowej zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2014 poz. 622)

Cena: 2000PLN*

* podana cena obowiązuje przy grupie min. 10 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do dołączenia osoby zgłoszonej indywidualnie do grupy już istniejącej.