Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do przewozu rzeczy lub osób.

Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczone jest dla kierowców, którzy:

● posiadają prawo jazdy kat.C lub C1, wydane po dniu 10 września 2009r. oraz mają ukończone 21 lat

● posiadają prawo jazdy kat. D lub D1, wydane po dniu 10 września 2008 oraz mają ukończone 23 lata

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, w odpowiednich blokach programowych - łącznie 140 godzin

● zajęcia teoretyczne - 130 godzin

● zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin

● zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę.

Specjalnie dla osób zapracowanych oferujemy kurs przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

SYMULATOR JAZDY CIĘŻARÓWKI I AUTOBUSU - NOWA GENERACJA

Najnowsza generacja symulatora jazdy o 6-ciu stopniach ruchu na bazie kabiny SCANIA CP 14, wiodącej marki na rynku motoryzacyjnym.

  

Nowoczesna wizualizacja obrazu i poprawa stabilności platformy ruchu

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej światowej technologii wizualizacji obrazu 4K, nowej konstrukcji platformy ruchu oraz rzeczywistej infrastruktury pełnowymiarowego ODTJ szkolenia stały się bardzie realistyczne i dobrze odbierane przez kierowców. System zobrazowania generuje obrazy zbliżone swoimi właściwościami do rzeczywistego obrazu jaki widzi kierowca w czasie jazdy. Po rozpoczęciu szkolenia kierowca natychmiast odczuje, że platforma odzwierciedla rzeczywisty ruch pojazdu po nawierzchni drogi. Dzięki nowej platformie uzyskujemy większą stabilność kabiny w zakrętach oraz przy gwałtownym ruszaniu i hamowaniu. Udoskonalony system zobrazowania i ruchu kabiny powodują, że kierowca i pasażer mają dobre samopoczucie i komfort jazdy. Nowa generacja symulatora pozwala na przedłużeniu czasu przebywania kierowcy w kabinie symulatora w trakcie szkolenia.

 

Znakomitym rozwiązaniem jest zastosowanie ODTJ w symulatorze, co umożliwia realizację różnego rodzaju szkoleń kierowców, między innymi:

● Pozycja i efektywność pracy za kierownicą

● Poznanie efektów podsterowności i nadsterowności różnego typu pojazdami ciężarowymi i autobusami

● Hamowanie awaryjne oraz reakcje na nagłą przeszkodę

● Hamowanie awaryjne na prostej drodze w warunkach ekstremalnych

● Hamowanie awaryjne na zakręcie

● Panowanie nad poślizgiem

● Z doskonalenia techniki jazdy w warunkach specjalnych w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku programowego do kat. C1, C1+E, C, C+E i D1, D1+E, D, D+E

● Doskonalenia techniki jazdy z brd

● Eco- driving'u

● Defensive drive

Cena szkolenia: 2 200,00 zł- 2 700,00*

* - podana cena dotyczy klienta z wolnego naboru.