W pracowni psychologicznej znajdującej się w Centrum Kształcenia oferujemy pełny zakres badań psychologicznych w ramach medycy pracy. W naszej Pracowni wykonają Państwo badania sprawnie i profesjonalnie.

W Pracowni psychotechnicznej zajmujemy się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychologicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

Oferujemy pełny zakres profilaktycznych badań psychologicznych w ramach medycyny pracy oraz badań kwalifikacyjnych.

Wykonujemy badania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

23 672 75 86, 23 672 46 64

 

Wykonujemy badania:

 

Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych)

● kierowców zawodowych prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi)

● kierowców i kandydatów na kierowców kategorii C, C+E, D, D+E

● instruktorów i kandydatów na instruktorów

● egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów

Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji

● kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych

● osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości

● sprawców wypadków

● osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami

Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

●operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych

●osób pracujących na wysokości

Pracowników ochrony osób i mienia

 

Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń