Cele szkolenia:

przygotowanie teoretyczne i praktyczne  do egzaminu na kategorię D

Czas trwania kursu:

kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i

zajęć praktycznych

40 godzin zegarowych (w przypadku posiadania kategorii C) lub

60 godzin zegarowych (w przypadku posiadania kategorii B)

Warunek uczestnictwa:

ukończone 24 lata, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Absolwent szkolenia otrzymuje:

zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z wzorem Ministra Infrastruktury

Cena szkolenia:

2 800 zł - w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii C

3 600 zł - w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii B

Wpłata na konto:

ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów

Bank Spółdzielczy Płońsk Oddział w Ciechanowie 86 8230 0007 3001 0648 2000 0001

Tytułem: Prawo jazdy kategorii ...

               Imię i nazwisko

               Adres zamieszkania