Spawanie metodą MAG -135

Cel szkolenia:

opanowanie umiejętności wykonywania spoin pachwinowych blach i rur, spoin czołowych blach i spoin czołowych rur metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy

Czas trwania kursu:

145 godzin w tym 120 godzin zajęć praktycznych

Warunki uczestnictwa:

ukończone 18 lat

ukończona co najmniej szkoła podstawowa

świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

Zakres tematyczny szkolenia

urządzenia do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalnicze

możliwości nastawiania parametrów spawania, łuk spawalniczy - rodzaje

zakłócenia w działaniu urządzeń do spawania, unikanie wad w spoinach

bhp i ochrona ppoż

wady i niezgodności spoin, metody badań złączy spawanych

materiałoznawstwo spawalnicze

szkolenie praktyczne

Absolwent szkolenia otrzymuje:

po zdanym egzaminie otrzymuje Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień