Liczba godzin: 60 godzin (10 X 6 godz)

Cel szkolenia:

 • Wzmocnienie kompetencji zarządczych poprzez nastawienie na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami
 • Zdobycie kompendium wiedzy ze wszystkich obszarów pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektora
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie w gąszczu zadań i odpowiedzialności
 • Wymiana doświadczeń i wzajemne inspirowanie się oraz zgłębianie tajników skutecznego zarządzania w oświacie


Program szkolenia:

 • Źródła prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego, analiza własnych dokumentów, aktualizacja, wdrożenie
 • Podstawy teorii zmiany – jak nią zarządzać ?
 • Zarządzanie obiektem – dyrektor administratorem
 • Zarządzanie finansami -odpowiedzialność finansowa dyrektora
 • Dyrektor kierownikiem zakładu pracy
 • Odpowiedzialność dyrektora za bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów i pracowników
 • Dyrektor organem nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli
 • Zadania dyrektora wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
 • Dyrektor jako organ administracji publicznej –KPA, BIP, dostęp do informacji publicznej
 • Kontrola w szkole – kto może kontrolować jednostki oświatowe – jak zarządzać kontrolą.


Do kogo skierowane jest szkolenie:
Dyrektorzy, V-ce dyrektorzy którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania

 

Zapisz się na szkolenie