i program profilaktyki do rzeczywistych potrzeb szkoły - nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 września 2015 r.

Ilość godzin: 4 godziny dydaktyczne

Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności diagnozowania i planowania działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego

Adresaci:

  • Nauczyciele, pedagodzy wszystkich typów szkół
  • Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół


Ramowy program:

  • Podstawy prawne działalności wychowawczo – profilaktycznej szkoły
  • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące- identyfikacja w środowisku szkolnym
  • Planowanie działań edukacyjnych, wychowawczych, informacyjnych i profilaktycznych szkoły
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły w zakresie diagnozowania, planowania i organizowania pracy wychowawczo-profilaktycznej
  • Współpraca z rodzicami w budowaniu wspierającego środowiska wychowawczego dla uczniów

 

Zapisz się na szkolenie