Liczba godzin: 6 godzin

Cel szkolenia:

 • Przekazanie uporządkowanej wiedzy o stosowaniu KPA w jednostkach oświatowych
 • Zdobycie umiejętności konstruowania decyzji administracyjnej


Program szkolenia:

 • Zasady ogólne obowiązujące w postępowania administracyjnym
 • Zakres spraw rozstrzyganych przez dyrektora szkoły w randze decyzji w tym decyzji administracyjnych
 • Konstrukcja decyzji administracyjnej
 • Ćwiczenia praktyczne w przygotowaniu decyzji administracyjnej
 • Wydawanie zaświadczeń
 • Postępowanie w sprawach skarg i wniosków


Do kogo skierowane jest szkolenie:

 • Dyrektorzy
 • v-ce dyrektorzy
 • sekretarze
 • przedszkoli,
 • szkół i placówek oświatowych
 • wszyscy zainteresowania

 

Zapisz się na szkolenie