Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, oraz innych osób odpowiedzialnych za wizerunek i promocję (PR) placówek oraz zainteresowanych tymi zagadnieniami przedstawicieli organów prowadzących.


Prowadzący:
mgr inż. Zygmunt Puchalski
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 STO w Warszawie, edukator - prowadzący szkolenia i zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dotyczących zarządzania w oświacie. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań dotyczących zarządza i projektowania pracy szkoły. Redaktor merytoryczny poradnika „Skuteczne Zarządzanie Szkolą w latach 2007 – 2011. Uczestnik programów ogólnopolskich: „Nowa Szkoła”, „Gimnazjum 2001”; „Zarządzanie szkolą podczas reformy edukacji i po – szkolenia projektu PAOW”, „Szkoła Marzeń”, „Wychowanie obywatelskie zaczyna się w szkole”. Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.


Czas trwania szkolenia: 1 dzień (10.00 – 15.00) – 6 h


Korzyści z uczestnictwa:
Szkolenie o charakterze praktycznym, podczas którego uczestnicy poznają najważniejsze kwestie związane z kreowaniem wizerunku i promocji placówki. Podczas szkolenia będą zaprezentowane praktyczne przykłady związane z PR, kreowaniem wizerunku i promocji placówki oraz wypracowania pomysłów i strategii promocyjnej placówek. Ważnym elementem szkolenia będzie dyskusja i wymiana doświadczeń oraz praktyczne ćwiczenia związane z projektowaniem pracy szkoły w zakresie omawianej tematyki.


Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat kreowania wizerunku i promocji placówek.
 • Usystematyzowanie wiedzy o czynnikach wpływających na wizerunek placówki.
 • Ukazanie związków pomiędzy koncepcją pracy szkoły a jej wizerunkiem i promocją.
 • Prezentacja, w jaki sposób można promować działalność placówki edukacyjnej.
 • Delegowanie zadań związanych z promocją szkoły.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Warsztaty, w trakcie których – przede wszystkim dzięki wykorzystaniu praktycznych przykładów dotyczących pracy szkoły zostaną omówione różne aspekty związane z kreowaniem wizerunku i promocją szkoły. Ważnym elementem zajęć będą ćwiczenia praktyczne oraz wymiana doświadczeń i refleksje uczestników.


W programie szkolenia m.in.:

 • Autonomia szkoły niepublicznej i jej ograniczenia.
 • Działalność szkoły – usługi edukacyjne.
 • Czynniki wpływające na wizerunek szkoły.
 • Przykłady działań promocyjnych.
 • Diagnoza i analiza sytuacji, a wizerunek szkoły.
 • CO wpływa na PR placówki.
 • PYTANIA UCZESTNIKÓW DYSKUSJA ORAZ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ.

 

Zapisz się na szkolenie