W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Cel szkolenia:

  • Usystematyzowanie wiedzy na temat projektowania pracy dydaktycznej z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących.
  • Ukazanie związków pomiędzy koncepcją pracy szkoły a procesami edukacyjnymi realizowanymi przez nauczycieli
  • Prezentacja, w jaki sposób można efektywnie uczyć z wykorzystaniem metod aktywizujących.
  • Nauczyciel jako refleksyjny praktyk – techniki zbierania informacji zwrotnej od uczniów.
  • Przykłady „Minilabów” oraz projektów edukacyjnych.


Liczba godzin: 3 DNI (3 x 8 h)

Zakres tematyczny:

  • NOWA ROLA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.
  • METODY AKTYWIZUJĄCE PRACĘ UCZNIÓW W PROCESIE UCZENIA SIĘ.
  • METODY I SPOSOBY UZYSKIWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ OD UCZNIÓW.
  • EKSPERYMENT I ZAJĘCIA DOŚWIADCZALNE – WAŻNE ELEMENTY UCZENIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.
  • PYTANIA UCZESTNIKÓW DYSKUSJA ORAZ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ.

 

Zapisz się na szkolenie