cni

Lutowanie twarde palnikiem gazowym


Kurs przygotowuje uczestniczki i uczestników w zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania złączy metodą lutowania twardego przy użyciu palnika gazowego.
Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania złączy lutowanych. Wiedza i nabyte umiejętności praktyczne umożliwią  prawidłowe wykonywanie prac z zakresu lutowania twardego przy użyciu palnika gazowego.

Kurs obejmuje 30 godzin (jednostki lekcyjne) w tym 10 godz. zajęć teoretycznych, 20 godz. zajęć praktycznych.

Zakres tematyczny kursu obejmuje:
• Lutowanie, jako proces spajania
• Narzędzia i materiały do lutowania
• Zasady bezpieczeństwa, warunki BHP, obsługa butli
• Normy regulujące zagadnienia lutowania