cni

SPAWALNICTWO
SPAWALNICTWO

Cięcie tlenowe palnikiem gazowym,

Spawanie jedną z wybranych metod: 311,111,135,135,131 lub 141

Spawanie stali metodą MAG lub MIG

Lutowanie twarde

TRANSPORT UDT
TRANSPORT UDT

Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli

ENERGETYKA
ENERGETYKA

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV

MASZYNY BUDOWLANE
MASZYNY BUDOWLANE

Operator koparko – ładowarki

OFEROWANE KURSY


SPAWALNICTWO

• Cięcie tlenowe palnikiem gazowym

Kurs przygotowuje uczestniczki i uczestników w zakresie teoretycznym i praktycznym do cięcia wyrobów stalowych przy użyciu palnika gazowego (np. palnikiem acetylenowo-tlenowym). Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne wykonywanie cięcia blach, rur i innych elementów stalowych z wykorzystaniem sprzętu spawalniczego w metodzie gazowej.

Kurs obejmuje 30 godzin (jednostki lekcyjne) w tym 8 godz. zajęć teoretycznych, 22 godz. zajęć praktycznych i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Zakres tematyczny kursu obejmuje:
• Podstawowe wiadomości z zakresu cięcia metali
• Technologia cięcia tlenowego
• Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej


• Spawanie jedną z wybranych metod: 311,111,135,135,131 lub 141
• Spawanie stali metodą MAG lub MIG

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy/słuchaczek do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu spawacza. Osoby uczestniczące w kursie nabędą  umiejętności z zakresu zastosowania elektryczności do spawania łukowego, urządzeń  spawalniczych, materiałów dodatkowych do spawania,  oznaczenia i wymiarowania spoin oraz metod  przygotowania złączy do spawania. Ponadto uczestnicy/uczestniczki zdobędą wiedze na temat budowy oraz  użytkowania urządzeń do spawania MAG, MIG bezpieczeństwa  i higieny  pracy w hali produkcyjnej.

Uczestnik/uczestniczka szkolenia musi mieć ukończone 18 lat oraz co najmniej szkołę podstawową.
Uczestnik/uczestniczka uzyskuje uprawnienia państwowe.

• Lutowanie twarde

Kurs przygotowuje uczestniczki i uczestników w zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania złączy metodą lutowania twardego przy użyciu palnika gazowego.
Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania złączy lutowanych. Wiedza i nabyte umiejętności praktyczne umożliwią prawidłowe wykonywanie prac z zakresu lutowania twardego przy użyciu palnika gazowego.

Kurs obejmuje 30 godzin (jednostki lekcyjne) w tym 10 godz. zajęć teoretycznych, 20 godz. zajęć praktycznych.

Zakres tematyczny kursu obejmuje:
• Lutowanie, jako proces spajania
• Narzędzia i materiały do lutowania
• Zasady bezpieczeństwa, warunki BHP, obsługa butli
• Normy regulujące zagadnienia lutowania

ENERGETYKA
• Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV. Oosby uczestniczące w szkoleniu nabędą umiejętności w zakresie: praktycznego stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV, uruchamiania, utrzymania w ruchu i zatrzymania urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, przeprowadzania oględzin urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, doboru i nastawiania zabezpieczeń w szczególności w instalacjach zasilających, doboru oraz instalowania urządzeń oświetlenia elektrycznego, przygotowania miejsca pracy, dopuszczenia do pracy, likwidacji miejsca pracy, stosowania sprzętu ochronnego w tym izolacyjnego, postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz w przypadku awarii lub pożaru urządzeń elektroenergetycznych.

MASZYNY BUDOWLANE
• Operator koparko – ładowarki

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników/uczestniczek kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki.
Osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskają umiejętności bezpiecznego, efektywnego i dobrego jakościowo zadań produkcyjnych, racjonalnej eksploatacji maszyn w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze, współpracy z innymi rodzajami maszyn i środkami transportu.

Uczestnik/uczestniczka szkolenia musi mieć ukończone 18 lat, co najmniej szkołę podstawową oraz brak przeciwwskazań lekarskich
Uczestnik/uczestniczka uzyskuje uprawnienia państwowe.

TRANSPORT - UDT
• Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy/słuchaczek do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych. Głównym zadaniem szkolenia jest przedstawienie i przybliżenie obowiązujących przepisów dotyczących urządzeń objętych szkoleniem. Kursanci/ kursantki poznają podstawy budowy wózków, zasady oceny stanu technicznego urządzeń, efektywnego wykorzystania urządzeń, które omawiane są w trakcie szkolenia. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w niewielkich grupach, dzięki czemu uczestnicy/ uczestniczki nabędą umiejętność obsługi tych pojazdów.

Osoby biorące udział w szkoleniu muszą być pełnoletni. 
Uczestnik/uczestniczka uzyska uprawnienia państwowe.