NIEPUBLICZNE TECHNIKUM USŁUGOWE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


KADRA
 • Teresa Frelich – jęz. polski
 • Wioletta Wenerska – jęz. polski
 • Marcin Czerniewski – jęz. angielski, jęz. angielski zawodowy
 • Elżbieta Kamionka– jęz. angielski
 • Danuta Dąbrowa– jęz. rosyjski
 • Maciej Dąbrowski – jęz. niemiecki
 • Wiesław Torbus – jęz. francuski
 • Adam Zmysłowski – historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 • Artur Podgórski – historia
 • Elżbieta Borowska - historia i społeczeństwo
 • Andrzej Braun – matematyka
 • Ewa Zajączkowska - Zbarachewicz - informatyka
 • Halina Dembicz– geografia
 • Justyna Kurpiewska – biologia
 • Barbara Przedlacka – chemia
 • Wojciech Rupniewski - fizyka
 • Mirosław Podowski – podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, działalność gospodarcza w gastronomii
 • Jacek Hernik – wych. fizyczne
 • Ks. Michał Chutkowski – religia
 • Krzysztof Czarnecki – etyka, wiedza o kulturze
 • Mariusz Nowicki – zajęcia praktyczne
 • Piotr Sarnowski– przedmioty zawodowe teoretyczne
PLAN ZAJĘĆ
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

KADRA
 • Teresa Frelich – jęz. polski
 • Wioletta Wenerska– jęz. polski
 • Marcin Czerniewski – jęz. angielski
 • Elżbieta Kamionka– jęz. angielski
 • Paulina Wawrzyn – jęz. angielski zawodowy
 • Danuta Dąbrowa– jęz. rosyjski
 • Maciej Dąbrowski – jęz. niemiecki
 • Wiesław Torbus – jęz. francuski
 • Adam Zmysłowski – historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 • Artur Podgórski – historia, historia i społeczeństwo
 • Andrzej Braun - matematyka
 • Ewa Zajączkowska - Zbarachewicz – informatyka
 • Halina Dembicz - geografia
 • Justyna Kurpiewska – biologia
 • Barbara Przedlacka – chemia
 • Wojciech Rupniewski – fizyka
 • Mirosław Podowski – podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Jacek Hernik – wychowanie fizyczne
 • Ks. Michał Chutkowski - religia
 • Krzysztof Czarnecki– etyka, wiedza o kulturze
 • Ewa Mierzwa– przedmioty zawodowe teoretyczne
 • Anna Woźniak– przedmioty zawodowe teoretyczne, zajęcia praktyczne
PLAN ZAJĘĆ
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

KADRA
 • Teresa Frelich– jęz. polski
 • Wioletta Wenerska– jęz. polski
 • Marcin Czerniewski – jęz. angielski
 • Elżbieta Kamionka– jęz. angielski
 • Paulina Wawrzyn – jęz. angielski zawodowy
 • Danuta Dąbrowa – jęz. rosyjski
 • Maciej Dąbrowski– jęz. niemiecki
 • Adam Zmysłowski–  historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 • Elżbieta Borowska – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Ewa Zajączkowska - Zbarachewicz– matematyka, informatyka
 • Halina Dembicz – geografia
 • Justyna Kurpiewska – biologia
 • Barbara Przedlacka – chemia
 • Wojciech Rupniewski - fizyka
 • Mirosław Podowski – podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, działalność gospodarcza w produkcji dźwięku
 • Jacek Hernik– wychowanie fizyczne
 • Ks. Michał Chutkowski – religia
 • Krzysztof Czarnecki– etyka, wiedza o kulturze
 • Waldemar Krakowiak– realizacja nagłośnień, elementy toru fonii, zasady akustyki i elektroakustyki
 • Klaudia Niewitecka – instrumentoznawstwo, podstawy gry na fortepianie
 • Jacek Złotkowski – realizacja nagrań
PLAN ZAJĘĆ
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

TECHNIK INFORMATYK

KADRA
 • Wioletta Wenerska– jęz. polski
 • Marcin Czerniewski – jęz. angielski
 • Elżbieta Kamionka– jęz. angielski
 • Maciej Dąbrowski– jęz. niemiecki
 • Adam Zmysłowski– wiedza o społeczeństwie
 • Artur Podgórski – historia
 • Ewa Zajączkowska - Zbarachewicz– matematyka, informatyka
 • Halina Dembicz – geografia
 • Justyna Kurpiewska - biologia
 • Barbara Przedlacka– chemia
 • Wojciech Rupniewski - fizyka
 • Mirosław Podowski – podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Jacek Hernik– wychowanie fizyczne
 • Ks. Michał Chutkowski– religia
 • Krzysztof Czarnecki– etyka, wiedza o kulturze
 • Zbigniew Ciesielski – teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe
PLAN ZAJĘĆ
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

STUDIUM TECHNIK SCENOGRAFICZNYCH

PLASTYK

KADRA
 • Krzysztof Bloch – podstawy fotografii
 • Małgorzata Chmielewska – charakteryzacja i stylizacja   
 • Renzo Parenti– modelarstwo i dekoratorstwo
 • Hanna Mrozowska – podstawy projektowania, rysunek i malarstwo
 • Dorota Płuciennik – historia sztuki
 • Henryka Stronk - rzeźba
PLAN ZAJĘĆ
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

POLICEALNE STUDIUM NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU

KADRA
 • Waldemar Krakowiak – podstawy akustyki i elektroakustyki, percepcja i ocena dźwięku
 • Jacek Złotkowski – montaż dźwięku, percepcja i ocena dźwięku
PLAN ZAJĘĆ
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYKI, PIELĘGNACJI ZDROWIA I URODY

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

KADRA
 • Agnieszka Herczyńska– zajęcia praktyczne manicure, pedicure
 • Jacek Hernik– przedmioty zawodowe teoretyczne
 • Teresa Jastrzębska – zajęcia praktyczne
 • Elżbieta Kamionka– jęz. angielski
 • Małgorzata Politowska – przedmioty zawodowe teoretyczne, zajęcia praktyczne, wychowanie fizyczne
 • Barbara Przedlacka – pracownia chemiczna
 • Ewa Zajączkowska – Zbarachewicz –  informatyka
 • Mirosław Podowski – działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
PLAN ZAJĘĆ

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH