JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WEB 2.0

Cel szkolenia:

  • prezentacja metod i pomoc w planowaniu lekcji
  • zapoznanie się z nowoczesnymi programami, tzw. Web 2.0 tools
  • prezentacja założeń koncepcji blended learning oraz flipped classroom
  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczyciela języka angielskiego poprzez wykorzystanie wspomnianych wyżej narzędzi


Liczba godzin: jednodniowy blok tematyczny: 6 godzin (9.00- 15.00)


Zakres tematyczny:

  • Blended learning, Flipped classroom, wprowadzenie, zasady funkcjonowania, narzędzia Web 2.0 wykorzystywane w obu metodach kszttałcenia.
  • Web 2.0 tools. Komunikacja, Współpraca, Kreatywność. Podnoszenie atrakcyjności lekcji języka angielskiego.
  • Nauczanie struktur gramatycznych, słownictwa, wymowy, czytania, pisania, mówienia oraz słuchania korzystając z zasobów internetowych.
  • Style uczenia się oraz jak sobie radzić z błędami w mówieniu i pisaniu w trakcie przyswajania języka angielskiego.
  • Planowanie atrakcyjnych lekcji języka angielskiego.
  • Networked Learning Plan: rozwój profesjonalny nauczyciela języka angielskiego.

 

Zapisz się na szkolenie