- PROWADZENIE KLASY, GRUPY

Cel szkolenia:

Kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z klasą szkolną , grupą przedszkolną, zapewniających bezpieczeństwo uczestników i prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.


Liczba godzin: 30

Zakres tematyczny:

  • autodiagnoza i kształcenie podstawowych umiejętności nauczyciela: komunikaty rzeczowe, otwartość, informacje zwrotne, ocena, wsparcie, asertywność
  • przygotowanie otoczenia fizycznego (sala, klasa)
  • ustalenie zasad i norm klasowych, grupowych
  • współpraca w klasie ,grupie
  • metody dyscyplinujące
  • kształcenie umiejętności zachowania nauczyciela w sytuacjach trudnych (konflikt, agresja. przemoc)

 

Zapisz się na szkolenie