Prawo oświatowe dla nauczyciela przygotowującego się do awansu na stopień nauczyciela mianowanego

Liczba godzin:
6 godzin


Cel szkolenia:

  • Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
  • Zdobycie umiejętności posługiwania się prawem w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Program szkolenia:

  • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Podstawy polskiego systemu oświaty
  • Podstawy postepowania w sprawach nieletnich
  • Podstawy udzielania pomocy społecznej dzieciom i młodzieży
  • Kompedium wiedzy nauczyciela wychowawcy z zakresu prawa


Do kogo skierowane jest szkolenie:
Nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowujący się do egzaminu

 

Zapisz się na szkolenie