Ilość godzin:
8 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności planowania, organizacji i realizacji zadań szkoły w zakresie profilaktyki agresji i przemocy

Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Ramowy program:

  • Zjawisko agresji i przemocy. Definicje, przyczyny i mechanizmy powstawania.
  • Diagnoza osobistej postawy wobec agresji i przemocy
  • Kompetencje nauczyciela potrzebne do adekwatnego reagowania na agresję
  • Kierunki pomocy dziecku - sprawcy i ofierze przemocy
  • Mobbing- profilaktyka i interwencja
  • Interwencja kryzysowa - współpraca międzydyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy

 

Zapisz się na szkolenie