Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach nie będących psychologami, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o wiedzę z zakresu psychologii, stosowania narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym.
Podejmowane tematy: Diagnoza psychologiczna w procesie doradztwa zawodowego, najczęściej stosowane metody diagnozy psychologicznej, wykorzystanie testów osobowości, kwestionariuszy, profili zainteresowań w doradztwie zawodowym. Planowanie kariery zawodowej poprzez rozwój kompetencji. Techniki skutecznego motywowania.

Szkolenie trwa: 5 h

 

Zapisz się na szkolenie