Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Szkolenia księgowo-kadrowe

1.       KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW

Cel

przygotowanie słuchaczy do pracy w działach księgowości różnych podmiotów gospodarczych

Czas trwania

średnio 100 godzin (czas dostosowany do wymagań klienta)

Wymagania

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie, znajomość podstaw obsługi komputera

Zakres

wybrane zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej; podstawy rachunkowości; inwestycje krótkoterminowe; rozrachunki i ich ewidencja księgowa; rzeczowe aktywa obrotowe; aktywa trwałe: dokumentacja, amortyzacja, wycena, ewidencja; koszty działalności gospodarczej i ich rozliczenie, kalkulacja kosztów; przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, ustalenie wyniku finansowego; elementy prawa podatkowego; prowadzenie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów; podstawy komputerowej obsługi programów księgowych

Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły:

  -  obsługa programu użytkowego „Symfonia”

  - obsługa programu użytkowego „Płatnik”

  - pracownik ds. kadrowych

 - pracownik ds. płacowych

 - fakturowanie

  -  obsługa komputera

Dokument  po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

2.       PRACOWNIK DS. KADROWYCH I PŁACOWYCH Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

Cel

przygotowanie do pracy w działach kadrowo-płacowych firm i instytucji

Czas trwania

90 godzin lekcyjnych

Wymagania

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie

Zakres

Kurs składa się z kilku zagadnień, które można dobrać stosownie do potrzeb uczestnika:

moduł Kadry (30 godz.):organizacja komórki do spraw kadrowych, adaptacja i doskonalenie zawodowe, wybrane zagadnienia prawa pracy i bhp

moduł Płace (32 godz.):organizacja pracy specjalisty ds. płac, finanse, podatki, sporządzanie listy płac, ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczanie innych świadczeń niż  wynagrodzenia ze stosunku pracy, zasiłki, rozliczanie funduszu pracy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych

moduł „Płatnik” (8 godz.),

moduł „Symfonia” (20 godz.): obsługa programów użytkowych

Dokument  po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

 

3.       OBSŁUGA PROGRAMU UŻYTKOWEGO „PŁATNIK”

Cel

zapoznanie z obsługą programu "Płatnik", uzupełnienie wiedzy do kursów administracyjno-biurowych

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych

Wymagania

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie, znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, znajomość obsługi komputera

Zakres

zasady korzystania z programu i jego elementy składowe, zakładanie nowego płatnika, tworzenie nowego zestawu dokumentów, tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, zapisywanie zestawu dokumentów, tworzenie dokumentów rozliczeniowych z innego miesiąca, import danych. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

 

4.       OBSŁUGA PROGRAMU „SYMFONIA”

Cel

zapoznanie z obsługą programu "Symfonia" - moduł kadrowo-płacowy, uzupełnienie wiedzy do kursów administracyjno-biurowych

Czas trwania

20 godzin lekcyjnych

Wymagania

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie, znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, znajomość obsługi komputera

Zakres

zasady korzystania z programu i jego elementy składowe, zakładanie nowej firmy, zarządzanie płacami w firmie, tworzenie okresu rozliczeniowego, ewidencja pracownika, wprowadzanie różnych sposobów wynagradzania, rozliczanie składek ZUS, automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń z miesiąca na miesiąc, tworzenie wzorców systemów wynagrodzeń, przechowywanie informacji w systemie, wydruki deklaracji PIT, przesyłanie danych do programu "Płatnik", wykonywanie comiesięcznych i rocznych rozliczeń, zamykanie okresów rozliczeniowych, przesyłanie polecenia księgowania danych płacowych do programu "Symfonia" - moduł finansowo-księgowy". Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym.

Dokument  po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

 

5.       PRACOWNIK DS. KADROWYCH

Cel

przygotowanie do podjęcia pracy w komórkach kadrowych firm i instytucji

Czas trwania

30 godzin lekcyjnych

Wymagania

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie

Zakres

zasady organizacji komórki ds. kadrowych, zasady rekrutacji pracowników, wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, wybrane zagadnienia z bhp. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym.

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

 

6.       PRACOWNIK DS. PŁACOWYCH

Cel

przygotowanie do podjęcia pracy w komórkach płacowych firm i instytucji, uzupełnienie wiedzy do kursów administracyjno-biurowych

Czas trwania

32. godziny lekcyjne

Wymagania

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie

Zakres

organizacja komórki ds. płac; systemy wynagradzania, wynagrodzenie i jego składniki; lista płac - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy; wpłaty na PFRON, naliczanie Zakładowych Funduszy Socjalnych; świadczenia pieniężne finansowane przez ZUS. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN