Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Informacje bieżące

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019/2020

Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt Stefana Pogonowskiego w Radzyminie w sprawie wykazu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603), Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt Stefana Pogonowskiego w Radzyminie ustala w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla szkoły  wymiarze 5 dni.

 

§ 2

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

DZIEŃ WOLNY

UZASADNIENIE

4 maja 2020 r.
5 maja 2020 r.

6 maja 2020 r.

§5 ust.2 pkt 1 w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się matury

12 czerwca 2020 r.

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

23 czerwca 2020 r.

§5 ust.2 pkt 1 w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

                                                          

                                                                                  § 3

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  


 

HARMONOGRAM PRAC W ZAKRESIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

I   SEMESTR
$11.      Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 4 lutego 2020 r.

Koniec I semestru - 7 lutego 2020 r.

 

II   SEMESTR

$11.      Dnia 20 maja 2020 r. należy poinformować uczniów i ich rodziców 

o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na koniec roku szkolnego. Rodzice informowani są na zebraniu – potwierdzeniem jest podpis rodzica
w dzienniku.

$12.      Dnia 18 czerwca 2020 r. odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

$13.      Ewentualne egzaminy poprawkowe będą odbywały się w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

$14.      Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.