Cele szkolenia/warsztatu:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, ma na celu zwrócenie uwagi kadry zarządzającej oświatą na potrzebę prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego.

Podejmowane tematy podczas szkolenia:

  • doradztwo zawodowe jako inwestycja w przyszłość w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy
  • praktyka doradztwa zawodowego w szkole
  • zakres zadań szkolnego doradcy zawodowego
  • celowość planowania kariery zawodowej na etapie gimnazjalnym i licealnym
  • dylematy i problemy rozwojowe, które musi rozwiązać uczeń w związku z wyborem dalszego kierunku nauki
  • korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego, inne możliwe formy wykorzystania specjalistycznej wiedzy doradcy zawodowego w szkole (coaching, mentoring)
  • motywująca rola doradztwa zawodowego, rozwijająca samodzielność w podejmowaniu decyzji ucznia


Szkolenie trwa: 5-6 h

 

Zapisz się na szkolenie