Nauczyciel jako mediator i negocjator.

Ilość godzin: 12 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności diagnozowania i planowania działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego

Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Ramowy program:

  • Konflikt jako szansa na rozwój i pozytywną zmianę - nowe spojrzenie na konflikt.
  • Rodzaje i istota konfliktów
  • Osobisty styl rozwiązywania konfliktów- autodiagnoza
  • Mediacje i negocjacje jako forma pomocy w porozumiewaniu się ludzi i rozwiązywaniu spraw spornych
  • Zasady mediacji, jej przebieg i procedury
  • Warunki stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów
  • Sesja mediacyjna - kroki mediacji na bazie wybranych sytuacji
  • Tworzenie szkolnych kół mediacyjnych – zasady organizacji

 

Zapisz się na szkolenie