L.p.

Przedmiot nauczania

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

1

Język polski

3

3

2

5

2

Język angielski

3

2

3

4

3

Język rosyjski

1

1

1

2

4

Wiedza o kulturze

   

1

 

5

Historia

2

     

6

WOS

1

     

7

Podstawy przedsiębiorczości

 

1

1

 

8

Geografia

1

     

9

Biologia

1

     

10

Chemia

1

     

11

Fizyka

1

     

12

Matematyka

2

3

2

4

13

Informatyka

1

     

14

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

     

16

Religia

2

2

2

2

17

GDDW

1

1

1

1

18

Wychowanie do życia w rodzinie

     

0,5

 

Razem przedmioty podstawowe

24

16

16

19,5

19

Język angielski (poziom rozszerzony)

1

1

1

3

20

Biologia (poziom rozszerzony)

 

2

2

4

21

Historia i społeczeństwo (uzupełniający)

 

1

1

2

 

Razem przedmioty rozszerzone

1

4

4

9

22

Podstawy fryzjerstwa

2

     

23

BHP

1

     

24

Działalność usługowa Organizacja

   

1

1

25

Język obcy zawodowy (angielski)

 

1

2

 
 

Razem przedmioty zawodowe 1

3

1

3

1

26

Technologia fryzjerstwa

1

4

2

 

27

Higiena

2

     

28

Stylizacja z rysunkiem zawodowym

 

1

1

 

29

Materiały fryzjerskie

 

1

1

 

30

Wizualizacja wizerunku

   

1

2

31

Fryzjerski rysunek techniczny

   

1

1

 

Razem przedmioty zawodowe 2

3

6

6

3

32

Zajęcia praktyczne A.19

6

8

6

 

33

Zajęcia praktyczne A.23

 

2

2

1

34

Zajęcia praktyczne mace-up

     

0,5

 

Razem zajęcia praktyczne

6

10

8

1,5

35

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

       
 

RAZEM TEORETYCZNE

31

27

29

34,5

 

RAZEM

37

37

37

36