Typ szkoły: Ponadgimnazjalna dla młodzieży
Podbudowa: Gimnazjum
Zawód: Technik usług fryzjerskich
Czas trwania nauki: 4 lata
Wpis do ewidencji szkół Urzędu Miasta Siedlce: E.4320/56
Decyzja Kuratora Oświaty o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: E.4320/56 z dnia 29.12.2004r.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
Organ prowadzący szkołę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie


Uczymy wszystkich technik fryzjerskich:

  • perfekcyjnego strzyżenia
  • trwałej ondulacji
  • rozjaśniania
  • barwienia
  • balejażu
  • układania i pielęgnacji włosów
  • zasad prowadzenia działalności gospodarczej
  • profesjonalnej obsługi klienta.

 

Szkoła stale współpracuje z firmą Wella - „liderem świata fryzjerstwa” zarówno w zakresie stosowania materiałów fryzjerskich jak również szkolenia kadry oraz organizacji szkoleń i pokazów dla młodzieży w salonach firmowych.
Uczniowie i absolwenci szkoły mogą przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Nie mniejszą wagę przykładamy do pracy wychowawczej. Stała współpraca z Rodzicami, spójne i jasno określone cele oraz bezpośrednia praca nauczycieli i wychowawców pozwoliły stworzyć atrakcyjny i akceptowany przez ogół Szkolny System Wychowawczy. Zapewnia prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, bezpieczeństwo i sympatyczną atmosferę w szkole.
Duży nacisk kładziemy na poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących, bowiem absolwenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku szkoły. Nasza pracownia fryzjerska jest również Ośrodkiem Egzaminacyjnym zatwierdzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną