L.p.

Przedmiot nauczania

Godzin

Semestr

1

2

3

4

1

Anatomia

32

10

10

12

 

2

BHP

10

10

     

3

Podstawy działalności usługowej

16

     

16

4

Język obcy zawodowy

56

14

14

14

14

5

Podstawy przedsiębiorczości

20

 

20

   

6

Organizacja małych przedsiębiorstw

16

16

     

7

Dermatologia

22

 

10

12

 

8

Kosmetologia

90

24

22

22

22

9

Chemia kosmetyczna

24

 

10

14

 

10

Higiena

12

12

     

11

Fizykoterapia

34

10

8

16

 

12

Podstawy psychologii

16

     

16

13

Dietetyka

6

     

6

14

Ratownictwo

6

     

6

15

Zajęcia praktyczne

340

90

80

90

80

16

Praktyka 4 tygodnie po II semestrze

         
 

RAZEM

700

186

174

180

160