Cel kursu:
zapoznanie z zaawansowanymi funkcjami pakietu Office oraz obsługa internetu i poczty elektronicznej.

Program kursu:
zaawansowane funkcje edytora tekstów MS Word 2000

 • tworzenie makropoleceń,
 • operacje na blokach,
 • listy numerowane,
 • skanowanie i obróbka tekstów,
 • wstawianie obiektów i ich modyfikacja,
 • korespondencja seryjna,
 • drukowanie dokumentów tekstowych,

zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2000

 • budowanie większych arkuszy z użyciem wstawiania złożonych funkcji,
 • tworzenie wykresów,
 • drukowanie,

obsługa internetu
poczta elektroniczna e-mail,
baza danych MS Access 2000

 • podstawowe wiadomości o bazach danych,
 • tworzenie projektu tabel,
 • nadawanie własności polom,
 • tworzenie relacji między tabelami,
 • tworzenie kwerend, formularzy, makr, raportów,
 • wydruki

Czas trwania: 60 godz.

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej Centrum Kształcenia ZDZ, wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk do obsługi komputera (komputery klasy Pentium II z sieciowym dostępem do drukarki i internetu).

Centrum Kształcenia ZDZ posiada licencjonowane oprogramowanie, niezbędne do realizacji programu nauczania.

Szkolenie prowadzi wykładowca z wyższym wykształceniem informatycznym i 27 letnim stażem pracy dydaktycznej z młodzieżą i dorosłymi.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia ZDZ. Absolwent posiada umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programem MS Word 2000, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, bazy danych oraz pracy w internecie.