Cel kursu:
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu magazyniera z umiejętnością obsługi programu komputerowego magazynowo-hurtowego WF - MAG.

Program kursu:
podstawy obsługi komputera - 20 godz. dydaktycznych

 • podstawowe wiadomości dotyczące obsługi komputera,
 • zasady bhp,
 • system operacyjny Windows,
 • uruchamianie programów,
 • tworzenie folderów i skrótów,
 • Eksplorator Windows,
 • Word - podstawowe operacje, narzędzia rysowania,
 • Excel,

obsługa programu WF - MAG - 30 godz. dydaktycznych

 • uruchamianie programu,
 • tworzenie użytkowników, nadawanie uprawnień,
 • zakładanie kartotek,
 • wystawianie zamówień i ich realizacja,
 • poprawianie dokumentów, zwroty, przesunięcia międzymagazynowe,
 • cennik, przecena, certyfikat,
 • transakcje walutowe, sprzedaż detaliczna, dokumenty SAD i inne, filtry,
 • transakcje kupna i sprzedaży w różnych walutach,
 • rozliczenia finansowe, inwentaryzacja, blokowanie adresów,
 • etykiety towarowe i dokasowe,
 • oferty handlowe.

Czas trwania: 50 godz.

Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia ZDZ w godzinach i dniach ustalonych z uczestnikami. Ćwiczenia z obsługi komputera w własnej pracowni komputerowej, wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk (komputery  z sieciowym dostępem do drukarki i internetu).

Centrum Kształcenia ZDZ dysponuje licencjonowanym oprogramowaniem, niezbędnym do realizacji programu nauczania.

Zajęcia prowadzi wykładowca z wyższym wykształceniem informatycznym.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia ZDZ.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie komputerowej obsługi dokumentacji magazynowej.