Cel kursu:
przekazanie niezbędnego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości.

Warunki uczestnictwa:
wykształcenie min. średnie.

Program kursu:

  • podstawowe wiadomości z rachunkowości:
  • środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia,
  • konta bankowe,
  • zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych oraz ustalania wyniku finansowego,
  • typowe operacje gospodarcze:
  • dokumentacja księgowa,
  • błędy księgowe i ich poprawianie,
  • podstawowe formy i techniki księgowości,
  • podatki oraz zasady i tryb rozliczeń:

podatek od osób prawnych,
podatek od osób fizycznych,
podatek VAT,
podatkowa księga przychodów i rozchodów,

sprawozdawczość:
inwentaryzacja,
 
Czas trwania: 102 godz.

Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia ZDZ w godzinach popołudniowych.

Szkolenie prowadzi wykładowca z wyższym wykształceniem ekonomicznym i przygotowaniem pedagogicznym.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ZDZ.

Absolwent kursu posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.