Cel kursu: zapoznanie z zasadami obsługi komputera oraz w zakresie podstawowym z obsługą wybranych programów użytkowych.

Program kursu:

  • bhp na stanowisku komputerowym,
  • podstawowe wiadomości dotyczące posługiwania się komputerem w systemie MS Windows 2000,
  • praca w systemie MS Windows 2000,
  • operacje dyskowe w Windows 2000,
  • edytor tekstów MS Word 2000 - podstawy,
  • arkusz kalkulacyjny MS Excel 2000,
  • baza danych w MS Works.

Czas trwania: 52 godz.

Zajęcia odbywają się w własnej pracowni komputerowej Centrum Kształcenia ZDZ, wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk do obsługi komputera (komputery klasy Pentium II z sieciowym dostępem do drukarki i internetu).

Centrum Kształcenia ZDZ dysponuje licencjonowanym oprogramowaniem, niezbędnym do realizacji programu nauczania.

Zajęcia prowadzi dyplomowany nauczyciel z wyższym wykształceniem informatycznym i 27 letnim stażem pracy dydaktycznej.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Absolwent posiada wiadomości i umiejętności w zakresie pracy na komputerze IBM PC, podstaw działania systemu operacyjnego MS Windows 2000, sprawnego posługiwania się edytorem tekstów MS Word 2000, arkuszem kalkulacyjnym MS Excel 2000 i bazą danych MS Works.