Warunki uczestnictwa:

 • znajomość podstaw rachunkowości,
 • wykształcenie min. średnie.

Program kursu:

 • wprowadzenie do rachunkowości,
 • typowe operacje gospodarcze,
 • sprawozdawczość,
 • inwentaryzacja,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek VAT,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • zryczałtowane formy podatku dochodowego,
 • księgowość jednostek w sytuacjach szczególnych

Czas trwania: 146 godz. - w tym 76 godz. wykładu, 20 godz. ćwiczeń i 50 godz. zajęć praktycznych
Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia ZDZ w godzinach popołudniowych.
Kurs prowadzony jest w formie wykładu, ćwivzeń i zajęć praktycznych na komputerze.

Szkolenie prowadzi wykładowca posiadający wykształcenie wyższe ekonomiczne i przygotowanie pedagogiczne.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ZDZ.