Oferta szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia w Siedlcach
Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych, zajęcia odbywają się w systemie dziennym.

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia
szkoła 3-letnia, kształcąca w zawodach:

 Nowa bogato wyposażona pracownia gastronomiczna

Niepubliczne Technikum Zawodowe
Technikum
szkoła 5-letnia (po Szkole Podstawowej), nauczająca w zawodach:

 Pracownia gastronomiczna

Młodzież naszej szkoły bierze udział w Europejskim Projekcie ERAZMUS+

W latach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 4 grupy młodzieżowe będzie uczestniczyło w praktykach zawodowych w Irlandii.
W bieżącym roku szkolnym trwa projekt Szkoła Nowych Możliwości. W ramach tego projektu uczniowie naszych szkół uczestniczą w doradztwie zawodowym, bezpłatnych kursach: Barman-barista z językiem obcym zawodowym, Manicure-wizaż  z językiem obcym zawodowym. Wybrane zajęcia odbywają się w szkole wyższej.

Szczegółowe informacje w sekretariacie ZDZ CK Siedlce - tel. 256326382

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Policealne Studium Zawodowe
Dla absolwentów szkół średnich - zajęcia odbywają się w systemie zaocznym:


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Dla absolwentów wszystkich typów szkół - zajęcia odbywają się w systemie zaocznym:Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Dla absolwentów szkół zawodowych (szkoła 2-letnia)lub innych (szkoła 3-letnia)
zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Szczegółowe informacje w sekretariacie ZDZ Ck Siedlce - tel.256326382

Zapisz