Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku naszej szkoły. Nasza pracownia kosmetyczna jest również Ośrodkiem Egzaminacyjnym zatwierdzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Typ szkoły: Ponadgimnazjalna dla dorosłych
Podbudowa: Szkoła średnia
Zawód: Technik usług kosmetycznych
Czas trwania nauki: 2 lata
Wpis do ewidencji szkół Urzędu Miasta Siedlce: E.4302-1/10/99 (wpis z urzędu)
Decyzja Kuratora Oświaty o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: nr 39 z dnia 13 października 1997r.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
Organ prowadzący szkołę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

 

Szkoła policealna umożliwia absolwentom szkół średnich w stosunkowo krótkim czasie (2 lata) zdobycie atrakcyjnego zawodu.
Dobre wyposażenie pracowni, nowoczesny program nauczania, staranny dobór kadry dydaktycznej pozwala na opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.
System zaoczny organizowany w formie sobotnio-niedzielnych zajęć (średnio dwa razy w miesiącu) umożliwia równoczesne podjęcie pracy zawodowej.

Uczymy wszystkich technik kosmetycznych:

  • diagnostyki kosmetycznej
  • zabiegów kosmetycznych
  • zabiegów pielęgnacyjnych
  • pielęgnacji i upiększania okolic oczu
  • pielęgnacji kończyn górnych i dolnych
  • masażu twarzy, szyi i dekoltu
  • zasad makijażu
  • zasad prowadzenia działalności gospodarczej
  • profesjonalnej obsługi klienta.

 

Absolwenci szkoły mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.