Niepubliczne Technikum Zawodowe to szkoła:

 • otwarta na potrzeby ucznia,
 • przyjazna, dająca szeroki spojrzenie na świat, siebie i swoje nieograniczone możliwości,
 • w której pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna rzetelnie przygotowująca nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • w której staramy się łączyć tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną,
 • w której panuje kameralna atmosfera, a małe kilkunastoosobowe klasy sprawiają, że szkoła jest nie tylko placówką dydaktyczną, ale także miejscem dialogu między nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • w której komfortowe warunki umożliwiają indywidualizację procesu nauczania,
 • w której po ukończeniu nauki i zadaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdobędziesz zawód fryzjera.

 

 

 • Technik usług fryzjerskich - O Szkole

  Technikum jest najkrótszą (4 lub 5 lat nauki) i najbardziej efektywną drogą do zdobycia zawodu przygotowującego do samodzielnej pracy i jednocześnie uzyskania średniego wykształcenia potwierdzonego egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuację nauki w szkole wyższej.
  Bogaty program przedmiotów zawodowych oraz duża ilość zajęć praktycznych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni fryzjerskiej przy stałym kontakcie z klientami znakomicie przygotowuje ucznia do samodzielnej pracy w salonie fryzjerskim.

Zapisz