Cel kursu:
stworzenie podstaw do samodzielnego, bezpiecznego i prawidłowego postępowania przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z pracą w stacji paliw - przyjęcie dostaw paliwa, pomiary paliwa w zbiornikach magazynowych, obsługa i konserwacja urządzeń, obsługa klienta, prowadzenie dokumentacji, utrzymywanie czystości i estetyki obiektów oraz terenu stacji paliw.

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie:
  • min. średnie dla prowadzących stacje paliw,
  • zasadnicze zawodowe dla sprzedawców w stacjach paliw,
  • przeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w stacji paliw, wydane przez lekarzy o specjalności medycyny pracy.

Program kursu:

  • stacja paliw płynnych: funkcje i zabudowa stacji, urządzenia i instalacje technologiczne, produkty naftowe, magazynowanie i dystrybucja paliw,
  • zabezpieczenie stacji paliw,
  • bezpieczeństwo pracy,
  • marketing sprzedaży,
  • dokumentacja w stacji paliw.

Czas trwania: 85 godz. - 30 godz. dla pracowników stacji; 55 godz. dla kierowników stacji.
 
Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia ZDZ w godzinach popołudniowych.

Szkolenie prowadzi wykładowca z 10 letnim stażem pracy w zakresie kształcenia kursowego, dotyczącego obsługi dystrybutorów paliw płynnych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia ZDZ.

Absolwenci kursu dla pracownika stacji paliw mogą być zatrudnieni w stacjach paliw przy obsłudze urządzeń znajdujących się na terenie stacji paliw oraz bezpośredniej obsłudze klienta.
Absolwenci kursu dla kierownika stacji paliw mogą być zatrudnieni w charakterze ajentów prowadzących stacje paliw lub też prowadzić własną firmę - stację paliw.