Cel kursu:
przygotowanie do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • świadectwo lekarskie orzekające o przydatności do wykonywania zawodu,

Program kursu:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózka.

Czas trwania: 59 godz. - zajęcia teoretyczne - 44 godz; zajęcia praktyczne - 15 godz.
 
Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach popołudniowych w Centrum Kształcenia ZDZ. Zajęcia praktyczne na placu manewrowym Centrum Kształcenia z wykorzystaniem wózka podnośnikowego, spalinowego "TOYOTA", wózka naładownego, elektrycznego "MELEX" oraz zestawu palet i "pachołków".
Zajęcia teoretyczne prowadzi wykładowca posiadający certyfikat w zakresie metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych na kursach wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz ukończony kurs metodyczno-dydaktyczny kształcenia kandydatów na kierowców. Zajęcia praktyczne instruktor posiadający certyfikat w zakresie metodyki prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu, zezwolenia na kierowanie wózkami jezdniowymi na terenie zakładu pracy oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru technicznego.

Informacje dodatkowe:

 • szkolenie prowadzone jest pod nadzorem merytorycznym Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Ministerstwa Gospodarki,
 • wykładowca i instruktor posiadają certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje, wydane przez w/w Ośrodek,
 • Centrum Kształcenia ZDZ posiada certyfikat powyższego Ośrodka, zezwalający na prowadzenie szkolenia kierowców wózków..