Cel kursu:
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu fryzjera.

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie min. podstawowe.

Program kursu:

  • materiałoznawstwo: surowce, materiały i preparaty stosowane w pracy fryzjera,
  • technologia: zabiegi i czynności fryzjerskie, urządzenia i aparaty, obsługa klienta,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zajęcia praktyczne.

Czas trwania: 160 godz. - zajęcia teoretyczne - 40 godz.; zajęcia praktyczne - 120 godz.
 
Zajęcia odbywają się w pracowni fryzjerskiej Centrum Kształcenia ZDZ trzy razy w tygodniu.

Szkolenie prowadzą wykładowcy z tytułem mistrza w zawodzie fryzjera i przygotowaniem pedagogicznym.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym - teoretycznym oraz praktycznym i uzyskaniem zaświadczenia ZDZ.

Absolwent kursu posiada podstawową wiedzę na temat materiałów i preparatów stosowanych w fryzjerstwie, zasad działania i bezpiecznej obsługi urządzeń, narzędzi i środków oraz umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów fryzjerskich.