Ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem w oparciu o własne zasoby jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu

Adresaci:

  • Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
  • Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół


Ramowy program:

  • Obciążenia w zawodzie nauczyciela i ich skutki
  • Konstruktywne i niekonstruktywne strategie radzenia sobie ze stresem i obciążeniem
  • Techniki radzenia sobie ze stresem - praktyczne ćwiczenia
  • Przyczyny i źródła wypalenia zawodowego
  • Autodiagnoza zagrożenia wypaleniem zawodowym
  • Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym - rozwijanie osobistych umiejętności, metody zwiększające siły obronne organizmu

 

Zapisz się na szkolenie