Plan lekcji  na 17.09 br.  dla  klasy II (technikum - realizacja nagań i nagłośnień) i klasy IV (technikum - żywienie i usługi gastronomiczne).

planik pop 

 

 

 

Promujemy i nagradzamy najlepszych uczniów.

Gratulujemy uczniom III klasy Technikum  o profilu zawodowym Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwalifikacja T6 (sporządzanie potraw i napojów). ZDAWALNOŚĆ – 100%!

Zobacz kalendarz roku szkolnego 2018/2019