Pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 spotkania z rodzicami uczniów Niepublicznego Technikum Usługowego ZDZ w Warszawie odbędzie 13 września:

 • godz. 17.00 
  • Spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły dla Rodziców uczniów klas I
  • Spotkanie informacyjne dla Rodziców uczniów klas II
   (z wyjątkiem klasy II TR), III z wychowawcami
 • godz. 17.30
  Spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły dla Rodziców uczniów klas IV


Spotkanie Rodziców klasy II TR z wychowawcą odbędzie się w późniejszym terminie.