13 marca 2017 r. uczniowie Gimnazjum nr 4 w Warszawie wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Szkoły ZDZ w Warszawie w ramach kampanii promocyjno – edukacyjnej  „Otwórz drzwi do kariery zawodowej w Szkołach ZDZ w Warszawie” realizowanej w wybranych gimnazjach w Warszawie.

Zajęcia z młodzieżą poprowadził Piotr Sarnowski -  nauczyciel  przedmiotów zawodowych w technikum żywienia i usług gastronomicznych w ZDZ w Warszawie. W prowadzeniu spotkania pomagali uczniowie pierwszej klasy Technikum żywienia i usług gastronomicznych.  Podczas warsztatów uczniowie poznali m.in.:  standardy nakrywania stołu oraz metody serwowania potraw.

Gimnazjaliści dowiedzieli się również na temat nauki w Szkołach ZDZ w Warszawie, przedmiotów i zajęć praktycznych, a także perspektyw zawodowych.