Najbliższy   Dzień   Otwarty   dla   Rodziców   uczniów klas I-II Niepublicznego Technikum Usługowego ZDZ w Warszawie odbędzie się we wtorek 15 maja br. w godzinach 17.00-18.00.

Dziś pierwsza 13-osobowa grupa uczniów Niepublicznego Technikum Usługowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wyruszyła do Derry w Irlandii Północnej, by w ramach programu Erasmus+ przez dwa tygodnie uczyć się języka angielskiego i doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Wszyscy uczestnicy wyjazdu to uczniowie klas kształcących w zawodzie technik usług fryzjerskich.

30 kwietnia, 2 i 4 maja są w szkołach ZDZ w Warszawie dniami wolnym od zajęć dydaktycznych.

Najbliższy  Dzień  Otwarty  dla  Rodziców  uczniów  klas I-III  Niepublicznego Technikum Usługowego ZDZ w Warszawie odbędzie  się   we wtorek 24 kwietnia br. w godzinach 17.00-18.00.