W dniu 21 czerwca br. w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w  Warszawie odbyła się obrona prac dyplomowych słuchaczy ostatniego roku Policealnego Studium Technik Scenograficznych w ramach specjalizacji : modelatorstwo i dekoratorstwo.

Piątek 16 czerwca jest w szkołach ZDZ w Warszawie dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

ZDZ w Warszawie zaprasza absolwentów gimnazjów do nauki w klasie e – sportowej.

Rekrutacja trwa!

W dniach 20 – 21 maja 2017 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie odbył się I warszawski turniej e – sportowy „Rush Tournament ZDZ Warszawa” w Counter-Strike: Global Offensive.