Cel szkolenia:
Dostarczenie rodzicom wiedzy n/t metod wychowawczych oraz radzenia sobie z gniewem i agresja dziecka

Liczba godzin: 12

Zakres tematyczny:
Program wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowań i usprawnienie komunikacji pomiędzy dzieckiem i rodzicem, uczy takich umiejętności jak słuchanie ,rozumienie uczuć, kontrola własnych emocji

 

Zapisz się na szkolenie