Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?

Ilość godzin:
5 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności konstruktywnego reagowania na trudne zachowania uczniów

Adresaci:

  • Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
  • Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół


Ramowy program:

  • Zasady współpracy z klasą
  • Dyscyplina w klasie
  • Co znaczy że uczeń jest ,, trudny" ?
  • Uwarunkowania” trudnych” zachowań uczniów
  • Komunikacja z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
  • Analiza własnych zasobów i ograniczeń
  • Metody i techniki modyfikujące trudne zachowania uczniów
  • Szkolne procedury postępowania w sytuacjach trudnych

 

Zapisz się na szkolenie