POZIOM PODSTAWOWY

Cel szkolenia:
Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego porozumiewania w roli zawodowej (nauczyciel ,pedagog).


Liczba godzin: 30

Zakres tematyczny:

  • schematy porozumiewania sytuacjach społecznych
  • wymagania roli zawodowej a porozumiewanie się
  • komunikacja jako wypadkowa osobowości i sytuacji
  • komunikacja jedno i dwukierunkowa
  • otwartość w porozumiewaniu
  • nadawanie i odbieranie informacji zwrotnych
  • komunikacja niewerbalna
  • wystąpienie publiczne ( w tym autoprezentacja w roli zawodowej)

 

Zapisz się na szkolenie